EN |  中文
Current Location: Home / Postgraduate / Introduction / Text

Introduction

The Graduate School Board

Publication Date:2014/12/01

Recruitment committee:Mengqiu Dong, Minmin Luo, Niu Huang, Nan Tang, Erquan Zhang Rongwen Xi

Training Committee:Xiaodong Wang、Lilin Du、Feng Shao、Xiaochen Wang、Wenhui Li、Rongwen Xi

Academic Lectures Committee:Xiaochen WangMinmin LuoFeng Shao

Graduate Division:Xuezhen Li、Fang Wang、Fang Yuan